MTC METALURJI
Turkish Turkish

Metalurji Mikroskobu Görüntü Analiz Sistemli OLM 1

 

Genel Özellikleri;

*  Yüksek netlikli yakalama kartıyla, eş zamanlı görüntüleme ve mikroskop odaklamasını tamamlama ve gerçek zamanlı mikroskobik görüntü,

*  Görüntü çeşitli yollarla bilgiayarda işlenebilir,

*  Sistem, profesyonel nicel metalografik görüntü analiz bilgisayar işletim sistemiyle donatılmış (SRMAS yazılımı), toplanan örnek haritanın gerçek zamanlı ölçümü, sınıflandırma, analiz, istatistikler ve grafik veri çıkışı;

*  Sistematik sistem konfigürasyonu, kolay kullanım, geniş maden kullanımı, kalite denetimi, araştırma ve öğretme girişimi.

Uygulama;

* Malzemelerin metal iç yapısını analiz etmek ve tanımlamak için kullanılır.

* Metalografik yapıların incelemek için önemli bir araçtır; döküm, eriyik, ısıl işlemli materyaller; ham malzmleri denetleme veya analizi için kullanılır.

* Yüzey morfolojisi, elektronik, fiber, tekstil, baskı, mikro parçalar, toz ve diğer endüstri alanlarında kullanılır.

* Araştırma, eğitim ve endüstriyel alanda çok gerekli bir ekipman haline gelmiştir.

* Mikroskobik görüntyü bigisayara girme ve mikroskopik alanda yeni bir teknoloji olan mikro işlemci ile görüntüyü çeşitlendirin.

* Cihaz 10 milyon pikselden daha fazla dijital kamera sistemiyle donatılmış, multiple optikal zomlu, stadart büyütülmüş mikroyapı haritası,uygun kalibrasyon ayarı, sınıflandırma ve ayar özelliği.

Sistem Konfirgasyonu;

MODEL KERN

TUBE

Merçek

Objective quality

Objective

AYDINLATMA

 

OLM 1

 

Trinocular

WF 10x / Ø 22 mm

Infinity Plan

LWD5x  LWD10x

LWD20x   LWD50x

12 V/50 W Halogen (incident)

 

 

*  Dijital orijinal camlar : Dijital cameraalı özel mikroskopun optik ve mekanik arayüzü

*  Dijital kamera : JVC görüntü sensörü, 500 milyondan fazla piksel görüntü

*  Proses sistemi : DH-CG400 görüntü kartı ( yüksek çözünürlüklü ekran kartı, yazılım paketine ek olarak)

*  Görüntü analiz sistemi : profesyonel kantitatif metalografik analiz yazılımı

Yazılım Özellikleri;

Standart kalite görüntü (ASTM E112)

Metal yöntemleri ortalama tane büyüklüğü tahmin etmek için ... ASTM E112)

· Tane Büyüklük Analizi
Bu sistem Planimetri, (kullanıcının kesiştirme için doğru adedini belirtebildiği) Hayn
Doğrusal Kesiştirme, Tek Daire/Üç Daire gibi farklı büyüklükte tane ölçüm yöntemlerinin
yanısıra kullanıcının tane yapısını manuel olarak çizebildiği Manuel tane analizini destekler.
Aşağıda 2 görüntü verilmektedir: asıl görüntü ve tane sınırının biçimlendirildiği işlenmiş
görüntü.

 Planimetri, Doğrusal Kesiştirme, Tek Daire Kesiştirme ve Üç Daire Kesiştirme
yöntemlerini destekler

 Tane sınırının tam olarak biçimlenmediği durumlarda kullanıcı gerekirse işlenmiş
görüntü üzerinde tane sınırını manuel olarak çizebilir

 Görüntü kalitesinin zayıf olduğu veya tane sınırının net olmadığı durumlarda kullanıcı
mouse yardımıyla taneyi manuel olarak hazırlayarak yaklaşık tane büyüklüğünü
bulabilir

 Kullanıcı taneyi (taneleri) seçebilir ve sadece seçilen tanelerin büyüklüğünü
hesaplayabilir

 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama

· Porosite Analizi
Sistem otomatik veya manuel yöntemle porosite ölçümü için kullanılabilir. Sistemin porosite
ölçümü için sağladığı özellikler:

 Kullanıcı uygulanacak ferret uzunluğu, alan ve biçim faktörü gibi filtre kriterlerinin
belirtildiği konfigürasyonlar yaratabilir. Kullanıcı istediği sayıda konfigürasyon
yaratabilir.

 Kullanıcı bir özelliği manuel olarak seçerek veya kaldırarak sonuca müdahale
edebilir.

 Kullanıcı bir özelliği manuel olarak seçmeden veya kaldırmadan önce özelliğin
analizi için işlenmiş görüntü ile video arasında seçim yapabilir. Bu özellik
kullanıcının daha sonra o özelliğe zum yaparak analiz gerçekleştirmesine yardımcı
olur.

 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama

 · Nodularite Analizi
Sistem ASTM standartlarına göre Nodularite ölçümünü destekler ve Nodularite analizi için
aşağıdaki özellikleri sağlar:

 Kullanıcı uygulanacak ferret uzunluğu, alan ve biçim faktörü gibi filtre kriterlerinin
belirtildiği konfigürasyonlar yaratabilir. Kullanıcı istediği sayıda konfigürasyon
yaratabilir.

 Kullanıcı nodul olarak bir özelliği manuel seçerek veya kaldırarak sonuca müdahale
edebilir.

 Sonuçlar nodul sayımı, nodul alanı, Nodularite, nodul yoğunluğu, bütün grafit
yüzdesinin yanısıra büyüklük, maksimum uzunluk ve büyüklük, minimum uzunluk ve
büyüklük, ortalama uzunluk ve büyüklük gibi nodul sınıflamasını içerir.

 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama
 Aşama analizi (Pearlit, Ferrit, vs alan yüzdesi) için kullanıcı nodul analiz raporunu
Aşama/Bölme ölçümüne aktarabilir.

 Kullanıcı daha sonra kullanmak üzere nodul sonucunu dosya olarak saklayabilir
(Aşama/Bölme analizine alabilir veya derhal Aşama/Bölme analizine aktarabilir).

· Yapraksı/Grafit Analizi
Sistem ASTM standartlarına göre Yapraksı/Grafit ölçümünü destekler ve Yapraksı analizi
için aşağıdaki özellikleri sağlar:

 

 

 Sistem yapraksı tip ve büyüklüğünü saptayarak sonuçları gruplandırabilir.
 Sistem A, B, C, D ve E yapraksı tiplerini saptayarak sonuçları 1 ile 8 arası büyüklüğe
göre gruplandırır.

 Sistem her yapraksı tipini farklı bir renkle gösterir.
 Kullanıcı sonuca manuel olarak müdahale ederek yapraksı tipini değiştirebilir.
 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama.

 Aşama analizi (Pearlit, Ferrit, vs alan yüzdesi) için kullanıcı yapraksı analiz raporunu
Aşama/Bölme ölçümüne aktarabilir.

 Kullanıcı daha sonra kullanmak üzere yapraksı sonucunu dosya olarak saklayabilir
(Aşama/Bölme analizine alabilir veya derhal Aşama/Bölme analizine aktarabilir).

· Inkluzyon Analizi
Sistem ASTM standartlarına göre Inkluzyon ölçümünü destekler ve Inkluzyon analizi için
aşağıdaki özellikleri sağlar:

 ASTM standardına göre ölçüm
 Kullanıcı bir özellik/stringer için belirli bir tip ve kalınlık belirleyerek varsayılan
sonuca müdahale edebilir

 A, B, C ve D tipleri için yeğinlik sınıflaması olarak sonucu verir ve daha sonra
İnce/Kalın şeklinde gruplar

 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama.

· Aşama/Bölme Analizi
Sistem ASTM standartlarına göre Aşama/Bölme ölçümünü destekler. Bu özellik Pearlit,
Ferrit, Martenzit, Steadit, vs alan yüzdesinin hesaplanmasına yöneliktir. Sistem aşağıdaki
özellikleri sağlar:

 ASTM standardına göre ölçüm
 Kullanıcı (nodul veya yapraksıdan) grafit analizinin sonucunu aktarabilir
 Sistem (aşındırmadan sonra) görüntüde mevcut olan nodulları otomatik olarak
saptayabilir ve sonuca dahil edebilir

 Sistem ayrıca (otomatik yöntemle tam olarak saptanmaması halinde) kullanıcının
mouse kullanarak nodulları manuel olarak belirlemesi seçeneğini sağlar

 Kullanıcı aşama için görüntüden renk dağılımı seçmesi gerektiğinde görüntüden
aşamalar yaratabilir

 Kullanıcı her defasında aşama konfigürasyonu belirlemeye gerek kalmaması için
gelecekte kullanmak üzere saklayabilir (sadece konfigürasyonu seçer ve uygulama
seçeneğini tıklar)

 Sistem eğer aktarılmışsa grafit (nodul veya yapraksı) verilerini hesaba katarak her
aşama için alan yüzdesini verir.

 Kullanıcı (örneğin – Pearlit ve Steadit gibi) aynı renk dağılımında 2 element olduğu
durumlarda çok yararlı olarak bir aşamayı 
BÖLME seçeneğine sahiptir. Numune
görüntüleri aşağıda verilmektedir.


 Sistem kaplamanın sınırını otomatik olarak saptayabilir
 Kullanıcı kendi tercihine göre sınır üzerindeki belirli nokta(lar)dan ölçüm alabilir
 Kullanıcı ayrıca sınır üzerindeki bütün noktalar kullanılarak sistemin ölçüm vermesini
isteyebilir veya ölçüm için aralık sayısını belirtebilir

 Kullanıcı gerekirse sınır eğrilerini düzeltebilir
 Kullanıcı tıklama ve sürükleme yoluyla düzgün olmayan sınır noktalarını düzeltmek
için sınır üzerinde küçük ayarlamalar yapma seçeneğine sahiptir

 Kullanıcı sınır formasyonunda hataları düzeltmek gerekirse belirli noktalarla sınırları
dengeleyebilir

 Sistem ortalama kalınlık, minimum değer, maksimum değer ve standart sapmayı verir
 Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
 PDF ve Excel formatında raporlama.

· Dendrit Kol Aralığı
Sistem alüminyumun Dendrit Kol Aralığını ölçmede kullanılabilir. Bu işlem hücreler
arasındaki ortalama aralığa dayalıdır.

• Sistem ortalama hücre aralığı, minimum değer,
maksimum değer ve standart sapmayı verir
• Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar
destekler
• PDF ve Excel formatında raporlama
· Parçacık büyüklüğü çözümleyici
Sistem büyüklük, alan veya biçim faktörüne dayalı olarak parçacıkların gruplanabileceği
durumlarda parça büyüklüğü analizinde kullanılabilir. Sistem aşağıdaki özellikleri sağlar:
• Kullanıcı ferret uzunluğu, alan veya biçim faktörüne dayalı olarak parçacıkları
fitreleyebilir
• Kullanıcı daha sonra kullanım için filtre kriterlerini konfigürasyon olarak saklayabilir
• Kullanıcı aralığın belirlenebileceği durumlarda uzunluk, alan veya biçim faktörüne
dayalı olarak sonuçları gruplayabilir veya kovaya alabilir
• Bu işlem kontaminasyon testlerinde yararlıdır
• Ölçüm/rapor başına 15 numuneye kadar destekler
• PDF ve Excel formatında raporlama
· 2 Boyutlu Ölçümler
Sistem mikro-yapı analizinin yanısıra aşağıdakiler gibi temel 2 boyutlu ölçümleri destekler:
• Uzunluk
• Aradaki mesafe
• Alan
• Radyus
• Çap
• Açı
• Sistem temel 2 boyutlu ölçümleri desteklemek için Doğru, Açı, Eğri, Kapalı Eğri
Nokta, Daire ve Yay gibi çok çeşitli araçlar sağlar.

 

E-Bülten Aboneliği :